Tuesday, January 8, 2013

Ya Allah! Selamatkanlah kami.....

Hati rasa berdebar2 aje. Ya Allah, lindungi kami dari malapetaka, Ya Allah!!

Tolong doakan keselamatan kami di Pantai Timur ni ya, terima kasih.

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Strong Wind - Rough Seas Warning ( IDM20016 )
12:08AM, 08 January 2013
JMM-BMLO(O)-LK-02

Dikeluarkan pada pukul 12:08AM, 08 Januari 2013


AMARAN KATEGORI KETIGA

AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORAKemaskini:
Ribut Tropika (SONAMU) dikesan pada Latitud 6.3 U dan Longitud 108.1 T, pada jam 11:00 malam 7 Januari 2013, kira-kira 546 km ke Timur Laut Dungun, Terengganu dan bergerak perlahan ke arah Selatan-Barat Daya.

SEKSYEN A : AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KETIGA) - Kemaskini

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan dari 60 kmsj dengan ketinggian ombak melebihi 4.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Samui, Tioman, Condore, Reef North, Layang-Layang & Palawan dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.

Selain daripada itu, kawasan pantai di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak.

SEKSYEN B: AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA)-Kemaskini

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Sarawak(Rejang, Mukah, Bintulu & Miri), WP Labuan, Sabah(Pedalaman, Pantai Barat & Kudat) & Reef South dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

SEKSYEN C: AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)-Kemaskini

Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter yang berlaku di kawasan perairan Sarawak(Kuching), Sabah(Sandakan), Bunguran & Sulu dijangka berterusan sehingga Jumaat, 11 Januari 2013.

Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

SEKSYEN D: AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH-Kemaskini

i) Aktiviti ribut petir yang berlaku di perairan Condore & Reef North dijangka berterusan sehingga subuh, Selasa, 8 Januari 2013.

Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan melebihi 60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian melebihi 4.5 meter adalah berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja di pelantar minyak.

ii) Aktiviti ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Sarawak (Kuching, Rejang, Mukah & Bintulu) dijangka berterusan sehingga subuh, Selasa, 8 Januari 2013.

Pada masa yang sama, angin kencang dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.

Dikemaskini pada 08 Januari 2013, jam 12:08AM


THIRD CATEGORY WARNING

WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEASUpdated:
Tropical Storm (SONAMU) is located at Latitude 6.3 N and Longitude 108.1 E, at 11:00 pm, 7th January 2013, approximately 546 km Northeast of Dungun, Terengganu and moving South-Southwestwards slowly.

SECTION A: STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (THIRD CATEGORY) -Updated

Strong Northeasterly winds over 60 kmph with waves more than 4.5 metres occurring over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang, East Johore, Samui, Tioman, Condore, Reef North, Layang-Layang & Palawan are expected to continue until Friday, 11th January 2013.

In addition, the coastal areas of Kelantan, Terengganu, Pahang and East Johore are vulnerable to sea level rise. This condition is expected to continue until Friday, 11th January 2013.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all coastal and shipping activities including workers on oil platform.

SECTION B: STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY)- Updated

Strong Northeasterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres occurring over the waters off Sarawak (Rejang, Mukah, Bintulu & Miri), FT Labuan, Sabah(Interior, West Coast & Kudat) & Reef South are expected to continue until Friday, 11th January 2013.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

SECTION C: WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)-Updated

Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres occurring over the waters off Sarawak(Kuching), Sabah(Sandakan), Bunguran & Sulu are expected to continue until Friday, 11th January 2013.

This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and sea sports.

SECTION D: WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING-Updated

i) Thunderstorm activities occurring over waters off Condore & Reef North are expected to continue until dawn, Tuesday, 8th January 2013.

At the same time, strong winds over 60 kmph with waves more than 4.5 metres is dangerous to all coastal and shipping activities including workers on oil platform.

ii) Thunderstorm activities occuring over waters off Sarawak (Kuching. Rejang, Mukah & Bintulu) is expected to continue until dawn, Tuesday, 8th January 2013.

At the same time, strong winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.

Updated on 08 January 2013, at 12:08AM


Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
(Bhg. Meteorologi Lautan dan Oseanografi) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi


No comments: